Kancelaria prawna w Oświęcimiu - Koper Kancelaria Prawna koper.net.plKancelaria prawna w Oświęcimiu - Koper Kancelaria Prawna


Kancelaria Prawna w Oświęcimiu prowadzona przez adwokata i radcę prawnego obejmuje pomoc prawną dla osób indywidualnych oraz przedsiębiorców. W zakresie działalności znalazły się porady prawne, sporządzenie pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych. Prawnik z kancelarii opiniuje również umowy oraz sporządza opinie prawne. Kolejną częścią działalności są usługi adwokata obejmujące reprezentowanie Klientów w toku postępowań sądowych (cywilne, karne, administracyjne) oraz reprezentowanie przed organami ścigania. Kancelaria zapewnia stałą obsługę prawną firm, bierze udział w negacjach handlowych, sporządza umowy biznesowe oraz zapewnia inną pomoc prawną dla przedsiębiorców.

Koper Kancelaria Prawna


Adam Koper Kancelaria Prawna
Tel.:
Kraszewskiego 1
32-600 Oświęcim
małopolskie